digitmedianet.com


Menu


Main / Transportation / Junaid jamshed naat duniya ke musafir

Junaid jamshed naat duniya ke musafir

Junaid jamshed naat duniya ke musafir

Name: Junaid jamshed naat duniya ke musafir

File size: 848mb

Language: English

Rating: 8/10

Download

 

Lyrics for Duniya Ke Ae Musafir by Junaid Jamshed. Dunya ke ae musafir Manzil teri qabar hai Tay kar raha he jo tu Do din ka ye safar he duny.

More:

В© 2018 digitmedianet.com